ajax loader
simorghland

11:43:45am

1402 / esfand (12) / 13

winter

Sunday

Animal name of the year: Rabbit

Until the beginning of Spring:

The name of the spectacular region:

رود ارمند

طبیعی

Isfahan province

City Name:lordegan

Hours and kilometers to Isfahan:h--- k

User Points :

رود ارمندبه دلیل حوضچه آبریز وسیع، یکی از مهم‌ترین رودهای استان چهارمحال و بختیاری به‌شمار می‌رود که آب آن از اتفاعات شرقی چهارمحال و بختیاری و چشمه‌های دشت مرکزی تأمین می‌شود.  این رودخانه بعد از عبور از منطقه ارمند به رودخانه سرخون می‌پیوندد و پس از پیوستن به رودخانه بازفت، در نهایت به سد کارون ۴ می‌‌ریزد. و در واقع، بخشی از رودخانه‌ی بزرگ کارون است که در قسمت روستای ارمند به این نام معروف شده ، متوسط آبدهی این رودخانه حدود ۱۰۰ مترمکعب در سال برآورد می‌شود. ریفتینگ در این رودخانه از سال ۱۳۸۵ برای استفاده‌ی گردشگران راه‌اندازی شده است.

بهترین زمان سفر به رودخانۀ ارمند:

فصل بهار که رودخانه پرآب و خروشان است بهترین فصل برای سفر شماست. اما اگر برای اولین‌بار است می‌خواهید بر روی آب‌های خروشان ارمند ریفتینگ را تجربه کنید بهتر است تابستان را انتخاب کنید که سطح آب کمی پائین‌تر آمده و از سرعت جریان آب نیز کاسته شده است.

You can post your comments about this place and participate in the rating. This can help your friends to make a more accurate choice. But you need to register or login.