ajax loader
simorghland

09:38:52pm

1403 / khordad (3) / 27

Spring

Sunday

Animal name of the year: Whale

Until the beginning of Spring:

The name of the spectacular region:

خانه قیومی

باستانی

Isfahan province

City Name:tabriz

Hours and kilometers to Isfahan:h--- k

User Points :

خانه قیومی یکی از خانه های قدیمی شهرستان ابرکوه می باشد که قدمت آن به دوران سلطنت قاجاریه در ایران می رسد.این خانه  در محله درب قلعه  شهرستان ابرکوه قرار دارد و به دلیل خرابی های بسیاری که در آن وجود دارد به رسیدگی و بازسازی نیاز دارد.

 

خانه قیومی در یک طبقه و نیم طبقه در ضلع جنوبی بنا گردیده است.این خانه با خشت و گل و کاهگل ساخته شده و دارای تزییناتی مانند گچبری های زیبا و مقرنس کاری در برخی از اتاق ها است.تاکنون بخش های زیادی از این خانه مانند بخش های فروریخته سقف،سنگ حیاط و اتاق ضلع غربی مورد مرمت و بازسازی قرار گرفته اند.

بهترین زمان بازدید از خانه قیومی به علت گرما و سرمای شدید در تابستان و زمستان، فصل های بهار و پاییز می باشد.خانه قیومی  در تاریخ 7 مهر سال 1381

به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است

You can post your comments about this place and participate in the rating. This can help your friends to make a more accurate choice. But you need to register or login.