ajax loader
simorghland

09:27:28pm

1403 / khordad (3) / 27

Spring

Sunday

Animal name of the year: Whale

Until the beginning of Spring:

The name of the spectacular region:

حمام حاج فتح الله

باستانی

Isfahan province

City Name:bonab

Hours and kilometers to Isfahan:h--- k

User Points :

حمام حاج فتح الله یکی از حمام های زیبای استان آذربایجان شرقی می باشد که در خیابان کاملو کنار مسجد قرمز و جاده قدیمی ماحال گاودل که یکی از مهم تریم مسیرهای تجاری کشور است قرار گرفته است.قدمت این مسجد به دوران قاجار می رسد ویکی از پراهمیت ترین گرمابه های شهر به شمار می رفته است. به جز یکی از گنبدها، بیشتر قسمت‌های حمام امروزه در وضعیت خوبی قرار دارند. در گذشته تاجرانی که از این جاده عبور می کردند ابتدا در حمام حاج فتح الله طهارت می گرفتند و بعد از آن وارد شهر می شدند. امروزه این حمام تاریخی محل برگزاری کارگاه ها و نمایشگاه های صنعتی می باشد که نقش مهمی در ترویج صنایع دستی بناب ایفا می کند.

ورودی حمام به شکل یک هشتی با گنبد زیبایی می باشد و بعد از ورودی تالاری وجود دارد که از آن به عنوان رخت کن استفاده می کردند و دارای یک گنبد بزرگ و هشت گنبد کوچک می باشد. حدود سه گنبد از گنبد های شرقی حمام تخریب شده اند اما بقیه به همان شکل باقی مانده اند. بعد از رخت کن یک راهروی باریک قرار دارد که به محل شستشو متصل شده است. برای ساخت حمام حاج فتح الله از مصالحی مانند سنگ و آجر استفاده شده است و گنبد ها نمای آجری دارند.

این اثر در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۰، با شماره ثبت ۳۸۲۲ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسید.

You can post your comments about this place and participate in the rating. This can help your friends to make a more accurate choice. But you need to register or login.