ajax loader
simorghland

10:21:18pm

1403 / khordad (3) / 27

Spring

Sunday

Animal name of the year: Whale

Until the beginning of Spring:

The name of the spectacular region:

مسجد جامع سبزه

باستانی

Isfahan province

City Name:esko

Hours and kilometers to Isfahan:h--- k

User Points :

مسجد جامع سبزه میدان اسکو از قدیمی ترین مساجد استان آذربایجان شرقی است. این مسجد زیبا به روش معماری اسلامی ساخته شده و با چهارصدسال قدمت متعلق به دوران صفوی می باشد.این مسجد دارای 15  گنبد می باشد و با چهارهزار مترمربع در ردیف بزرگترین مساجد آذربایجان شرقی قرار دارد.

 ویژگی جالب آن تک ایوانه بودن آن است که زیبایی خاصی به آن بخشیده است.دیگر ویژگی شاخص این مسجد این است که در ساخت این مسجد هیچ گونه سازه بتنی به کار نرفته و تنها از ساروج برای قرار دادن اجزای مختلف در سازه این مسجد استفاده شده است.

 در این مسجد ده شبستان برای جلسات خصوصی و نشست های قرآنی و ده شاه نشین نیز برای استراحت نمازگزاران و تلاوت قرآن در نظر گرفته شده است. بدلیل قرارگیری مسجد در شیب طبیعی، مناره ای برای جلوگیری از حرکت بنای مسجد ساخته شده است.

این مسجد همچنین از ۱۳ رواق و شبستان های زنانه و مردانه تشكیل شده كه برای مرمت آن بیش از دومیلیارد ریال هزینه شده است.

 

مسجد سبزه میدان در سال ۷۸ به شماره ۲۵۱۷ در فهرست آثار ملی كشور ثبت شده است. 

You can post your comments about this place and participate in the rating. This can help your friends to make a more accurate choice. But you need to register or login.