ajax loader
simorghland

09:35:56pm

1403 / khordad (3) / 27

Spring

Sunday

Animal name of the year: Whale

Until the beginning of Spring:

The name of the spectacular region:

قلعه شمس آباد(قلعه یوسف خان امیر مجاهد)

باستانی

Isfahan province

City Name:shahre kord

Hours and kilometers to Isfahan:h--- k

User Points :

قلعه شمس آبادی در حدود ۱۲۰ سال پیش به دستور یوسف خان امیرمجاهد که از خوانین بختیاری بود،در دو طبقه ساخته شد. این قلعه مربوط به اواخر دوره قاجار و اوایل عصر پهلوی است.

 این اثر تاریخی در تاریخ نهم فروردین 1378 با شماره ثبت 2296 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

معماری قلعه شمس آبادی:

مصالح اين قلعه از خشت بوده، نمای آجری دارد و در دو طبقه همکف و زيرزمين به صورت مجموعه ای شامل ورودی هشتی شکل، چهار برج و ابنيه جانبی ساخته شده است. طبقه همکف بنا دارای يک ايوان ستون دار است و نقوش به کار رفته در ته ستون های ايوان شمالی از مهم ترين تزيينات آن به شمار می رود.طبقه اول این بنا دارای ۲ ایوان ستون دار در جهت شرق و غرب است که از طریق پلکان سنگی به حیاط مرتبط می شوند .چند اتاق با کاربری های مختلف در طرفین قلعه قرار گرفته که ‌تزئینات خاصی ندارد از جمله زیبائی های این قلعه ستونهای به کار رفته در ایوان غربی است که مکعبی و مزین به نقوش گیاهی و انسانی است که مردانی مسلح با لباس محلی برروی آنها حجاری شده است . سقف این طبقه مسطح و پشت بام آن در چند دهه‌ی گذشته به صورت شیروانی در آمده است.

پیرامون ساختمان مرکزی را فضای باغی پوشانده که سایه‌ساران خنکی را در فصل تابستان بر حیاط قلعه حاکم می‌کند.بر اساس کتیبه‌ی سنگی بالای سردر، این بنا در سال 1353 شمسی از سوی جمشید و رستم امیر بختیار جهت ایجاد اردوگاه پیشاهنگی به آموزش و پرورش اهدا شده است و اکنون از این قلعه به عنوان یکی از اردوگاه‌های دانش‌آموزی استان استفاده می‌شود.

بانی قلعه شمس آبادی:

سازندۀ قلعه شمس آبادی یوسف خان امیرمجاهد، پسر ششم حسینقلی‌خان ایلخانی و برادر کوچک‌تر علی‌قلی خان سردار اسعد بوده است که در سال  در سال 1287 هجری قمری، در چهارمحال و بختیاری متولد شد.در زمان فتح تهران به دست مجاهدین و سواران بختیاری، یوسف خان امیرمجاهد در اردوی سردار اسعد حضور داشت و یکی از فرماندهان قشون بختیاری بود و در نهضت مشروطیت به سهم خود انجام فعالیت‌هایی را به عهده گرفت. هنگام بازگشت محمدعلی میرزا به ایران، امیرمجاهد به فرماندهی عده‌ای سوار بختیاری در کرج، با قشون وی درگیر شد و رشادت‌های زیادی از خود نشان داد.

You can post your comments about this place and participate in the rating. This can help your friends to make a more accurate choice. But you need to register or login.