ajax loader
simorghland

07:05:23pm

1403 / tir (4) / 25

Summer

Monday

Animal name of the year: Whale

Until the beginning of Spring:

The name of the spectacular region:

مسجد زرگران

باستانی

Isfahan province

City Name:bonab

Hours and kilometers to Isfahan:h--- k

User Points :

مسجد زرگران یکی دیگرازمساجد قدیمی شهرستان بناب می باشد که در خیابان زرگران این شهرستان واقع شده است.قدمت این بنا مربوط به دوران صفوی بوده و از نظر معماری  و تزئينات ستون و سر ستون هاي چوبي تقريبا مشابه مسجد اسماعيل بیگ بناب است. اين مسجد داراي هشت ستون چوبي منقوش مي باشد كه نماي خارجي آن نیز آجر كاري زيبايي دارد.

در گذشته در مسیر جلوی مسجد حدود ۱۰ کاروانسرای مسافرتی و تجارتی قرار داشت که با احداث جــاده جدید فعلی این راه رونق خود را از دست داده است. این مسجد در دوره هایی مورد بی توجهی مسئولین و هیئت امنای آن قرار گرفت.تاجایی که استحکام آن کاهش یافته و دیوار جنوبی آن در سال 1375 فرو ریخت که میراث فرهنگی بناب بلافاصله اقدام به بازسازی این دیوار نمود.

سر ستونهای مسجد زرگران بصورت بسیار جالب و زیبایی رنگ آمیزی شده و با خطوط تزئینی و آیات قرآنی با خط نستعلیق در تخته صندوقهای شاه تیرها تزئین گردیده اند. این بنا نیز احتمالا بر روی تپه ای باسـتانی بنا شده است که به هنگام پی کنی دیوار مسجد جهت مرمت آن، آثار فرهنگی از جمله سفالینه های مربوط به ادوار اسلامی بدست آمد و شبستان این بنا در حدود ۱ متر از سطح خیابانهای اطراف بلند تر است .

سقف مسجد زرگران از هشت ستون با سرستونهای مقرنس کاری چوبی زیبا تشکیل شده است که بوسیله نقاشی های جالب گل و گیاه با رنگهای سنتی و طبیعی رنگ امیزی شده است. نمای مسجد زرگران را آجر راسته خفته با طرحهای مختلف تشکیل داده است. مرمت کلی مسجد در سال ۱۳۸۱ توسط میراث فرهنگی بناب و همت هیئت امنای مسجد آغاز گردیده است .

این مسجد در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۷۹ با شماره ثبت ۳۰۸۵ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

آدرس مسجد:این مسجد در خیابان زرگران شهرستان بناب قرار گرفته که از طرف غـرب به بازار قدیمی حاج تقی و بازار مسگران و آهنگران متصل است

You can post your comments about this place and participate in the rating. This can help your friends to make a more accurate choice. But you need to register or login.