ajax loader
simorghland

09:31:34pm

1403 / khordad (3) / 27

Spring

Sunday

Animal name of the year: Whale

Until the beginning of Spring:

The name of the spectacular region:

مسجد جامع اهر

باستانی

Isfahan province

City Name:ahar

Hours and kilometers to Isfahan:h--- k

User Points :

مسجد جامع اهر یکی از زیباترین مساجد دوران سلجوقی است که قدمت آن به دوره سلجوقی و اتابکان می رسد که در دوره های مختلف ایلخانی صفوی،قاجار و پهلوی نیز بر بنای آن اضافه شده است. اين بنا درکوچه جمعه مسجد، درخيابان قدس واقع شده است.این مسجد ۲۱ گنبد دارد و  دارای صحنی روباز، شبستانی با ستون‌های حجیم و کتیبه‌های تاریخی است. حیاط مسجد ۱۰.۳۱ متر طول و ۵.۲۸ متر عرض دارد و در وسط آن، حوضی زیبا متناسب با ابعاد آن قرار گرفته است. شبستان مسجد، فضایی وسیع و کم ارتفاع به طول ۶.۳۰، عرض ۱۶ و ارتفاع پنج متر با احتساب گنبدها است. پوشش ۲۱ گنبدی این شبستان، روی چهارده پایه در وسط و چهارده نیم‌پایه در اضلاع شمالی و جنوبی استوار شده است. فضای شبستان مسجد توسط دیوارهای جدا کننده‌ای به سه قسمت باکاربری‌های مختلف تقسیم می‌شود. سنگ‌نبشته بالاى سردر حاوى تاریخ بنا و نام بانى آن است. مسجد جامع اهر دارای مختصاتی است كه در كمتر مسجدی می‌توان يافت. از ضمائم مسجد لوح‌هايی بر بالای سردر و پايه سمت راست و 5 گل مشروحه در لچک‌های سردر می‌باشد.

 

این اثر در تاریخ ۷ مهر ۱۳۸۱، با شماره ثبت ۶۱۵۳ به‌عنوان یکی از مکان های دیدنی اهر در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید.

You can post your comments about this place and participate in the rating. This can help your friends to make a more accurate choice. But you need to register or login.